ALES Kursları

Şimdi Kayıt Ol

Akademik Personel Ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Hakkında

ALES Nedir? ALES Puanı Nerelerde Kullanılır?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), lisansüstü (yüksek lisans) eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi) atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır. Doktora başvuruları için de ALES’e girilmesi gerekir.
Mecburi hizmet yükümlülüğü için yurtdışındaki üniversitelere lisansüstü eğitime gönderilecek adayları seçerken de ALES puanı şartı aranır.

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar.

İyi bir ALES puanına sahip olmak yüksek lisans başvurularında adaylara büyük bir avantaj sağlar çünkü üniversitelerin tezli yüksek lisans başvurularında ALES sonucu en az %50’lik bir paya sahiptir. Lisansüstü eğitim programlarına seçme ve yerleştirme işlemleri için tüm üniversite kurumları ALES puanlarını kullanırlar ancak bazı üniversiteler lisansüstü eğitim programlarına seçecekleri öğrencileri yalnızca ALES puanına göre belirlerken, bazı üniversiteler ise diploma notlarının, mülakat sonuçlarının da dahil edildiği bir puanlama sistemi oluştururlar. ALES puanı ile doktora programları ya da sanatta yeterlik programlarına başvuracak adaylar için ise alt sınır 80 puandır.

Kimler ALES’e Girebilir?

Bir lisans programında eğitim gören, bir lisans programından mezun olmuş herkes Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na girebilir. Denklik belgesine sahip olmak şartıyla, yurt dışında lisans eğitimi görmüş kişiler de sınava başvurabilirler. Tezli yüksek lisans başvuruları için ALES önemli bir kriterdir.

ALES için bir sınırlama söz konusu olmayıp adaylar dilediği kadar sınava girebilir. Bir yere başvuru yapıldığında adayların geçerlilik süresi bulunan en yüksek ALES puanı kullanılır.

Sınav İçeriği

Sınavda sayısal ve sözel bölümden oluşan testler uygulanır. Sınav süresi 180 dakikadır.

Testin sayısal bölümünde 40’ar sorudan oluşan iki test (Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri); sözel bölümünde ise 40’ar sorudan oluşan iki test (Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri) yer alır. Adaylar, dört testten, yüksek olarak hesaplanmasını istedikleri ağırlıklı puana uygun en az üçünü seçerek toplamda 160 sorudan en az 120 soru cevaplamalıdırlar. İsterlerse testlerin tümünü de cevaplayabilirler. Hangi puan türünüzün hesaplanmasını istiyorsanız bu puan hesabına göre yapmanız gereken testler, sınav öncesi yayımlanan ilgili kılavuzda yer almaktadır.

Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan, Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri ise, sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşur. Sınavda sorulan sorular farklı alanlardan, bölümlerden mezun olan adayların cevap verebileceği tarzda sorulardır.

Hedefim Sözel Puan Türünde Yüksek Puan Almak. Hangi Alanları Çözeceğim?

Sözel1, Sözel2 ve Sayısal1 alanlarını çözeceksiniz toplamda 120 soru. Sayısal2 alanı size hiç bir puan getirmez.

Hedefim Sayısal Puan Türünde Yüksek Puan Almak. Hangi Alanları Çözeceğim?

Sayısal1, Sayısal2 ve Sözel1 alanlarını çözeceksiniz toplamda 120 soru. Sözel2 alanı size hiç bir puan getirmez.

Hedefim Eşit Ağırlık Puan Türünde Yüksek Puan Almak. Hangi Alanları Çözeceğim?

Sayısal1, Sayısal2 ve Sözel1 alanlarını çözeceksiniz toplamda 120 soru. Sözel2 alanı size hiç bir puan getirmez.

Testlerin Puan Türlerime Etkisi Ne Kadar?

ALES TESTİ

SAYISAL-1

SAYISAL-2

SÖZEL-1

SÖZEL-2

SAYISAL

0,35

0,35

0,30

 

SÖZEL

0,20

 

0,40

0,40

EŞİT AĞIRLIK

0,40

0,20

0,40

 

2017 ALES Ne Zaman?

ÖSYM tarafından uygulanan ALES, ilkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki kez yapılır. ÖSYM’nin güncel sınav takvimine göre, 2017 ALES İlkbahar Dönemi 07 Mayıs 2017 tarihinde, 2017 ALES Sonbahar Dönemi 19 Kasım 2017 tarihinde uygulanacaktır.

ALES puanı sonuçlar açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir.

2017 ALES İlkbahar Dönemi Başvuru Kılavuzu için tıklayın.

2017-ALES İlkbahar Dönemi Sınav Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

Sınav Değerlendirmesi

Her test için adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülür. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanır. Her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanır.